Egyházi szertartások

Ezen a lapon lejjebb görgetve az általunk tartott esküvővel, keresztelővel és temetéssel kapcsolatos
legfontosabb információkat találja.


ESKÜVŐ


A házasság Isten ajándéka egy férfi és egy nő életre szóló egymás melletti elköteleződésére, szövetségkötésére. A református esküvő nem a házasság megkötését jelenti, hanem a házasságra való áldáskérés. Emiatt is szükséges, hogy a templomi esküvőt megelőzze a polgári házasságkötés. Református esküvőhöz szükséges, hogy legalább az egyik fél konfirmált, református legyen, illetve mind a vőlegény, mind a menyasszony egyházfenntartói járuléka 3 évre visszamenőleg rendezett legyen. Az esetleges elmaradás az esküvőt megelőzően pótolható, vagy a keresztelésnél leírt módon igazolást is elfogadunk.

Az esküvői szándékot minél előbb - legalább fél évvel előre - be kell jelenteni a jelentkezési lapon. A házasságkötést egy 4 alkalomból álló (online) jegyesoktatás előzi meg egyeztetett módon. A házassági eskü szövegét (a gombra kattintva letölthető) a feleknek javasolt megtanulniuk. Az egyházi esküvő stólaköteles - jelenleg 20.000 Ft. A kántori díj ezen felül 5.000 Ft. Minden további információért keressék a lelkipásztort!


KERESZTELÉSGyermekkeresztség:
Gyülekezetünkben a gyermekkeresztség feltétele, hogy legalább egyik szülő református legyen. A kereszteltetési szán-dékot legkésőbb a keresztelést megelőzően egy hónappal be kell jelenteni. Fontos, hogy mind a szülők, mind a leendő ke-resztszülők legalább 3 évre visszamenőleg egyházfenntartók legyenek. Amennyiben elmaradásuk van, úgy azt a ke-resztelés előtt pótolhatják. Ha a szülők, vagy keresztszülők más felekezethez tartoznak, illetve más településen élnek,  iga-zolást kérünk a lakóhely, vagy felekezet szerinti lelkipásztor.

Kérjük, hogy a keresztelést megelőző istentiszteleten vegyenek részt a szülők, esetleg a leendő keresztszülők, melyet követően a szertartás menetét megbeszéljük. A gyermekeket legkésőbb 8 éves korukig kereszteljük meg. Ezt követően a felnőtt keresztség vonatkozik rájuk is.


TEMETÉS


Hisszük, hogy Isten az élet és a halál Ura, akinek hatalma van a halál fölött, és akinél vannak "a halál és a pokol kulcsai" (Jel 1,18). Hisszük, hogy Isten szava az egyedüli erőt adó és vigasztaló szó az emberi lélek egyik legnagyobb fájdalmában, a gyászban.

A temetés időpontját a temetkezési vállakozó egyezteti a lelkipásztorral. A temetés stólaköteles, jelenleg 20.000 Ft-ot kell az egyházközségnél fizetni. Ezen felül kérhető az elhunytra hírharang, illetve temetési harang. Fontos, hogy az elhunyt fenn-tartói járuléka legalább 10 évre visszamenőleg rendezett legyen. Az elmaradt évek kifizetése a harangozás megrendelésekor is pótolható.

Címünk

7026 Madocsa,
Templom tér 4.


Elérhetőségek

Email: madocsa@reformatus.hu
Telefon: +36 75 330 168
                +36 30 477 5035

Bankszámlaszámunk

OTP Bank
11746012-24671426

Start a website with Mobirise